Jump to content
 • I villkoren för MHRF-försäkringen finner du alla bestämmelser. Här nämner vi i korthet de viktigaste punkterna. Om det inträffar en skada och du inte följt villkoren kan ersättningen bli nedsatt. 

  På hemmaorten ska ett MHRF-försäkrat fordon nattetid förvaras i ett låst utrymme (carport är inte godkänd!) där det finns max 30 fordon. Om du har fordonet i ett garage med fler än 30 fordon måste du ansöka om dispens. Läs mer om detta längre ner! 

  Utanför hemmaorten ska fordonet lämnas eller förvaras på så betryggande sätt som möjligt. Försök göra det så svårt som möjligt för den som kan vilja stjäla fordonet eller delar till det. Lås ordentligt och ta bort vredet till huvudströmbrytaren. 

  Fordon för mer än 30 prisbasbelopp

  Om du vill ha ett fordon försäkrat för mer än 30 prisbasbelopp (eller på samma ställe ha flera fordon vars sammanlagda värde är över 30 pbb) krävs en garagebesiktning innan vi godkänner värdet. Du får besök av speciellt kunnig person som tillsammans med dig upprättar ett protokoll över garagets säkerhet. Du kan också få rekommendationer om lås, larm och annat viktigt. Så länge garaget inte är godkänt kommer maximalt försäkringsvärde att sättas till 30 pbb. Ring MHRF-försäkringen på telefon 08-32 03 54 för att avtala tid för garagebesiktning. 

  Garage med fler än 30 fordon 

  Om du tänker förvara ditt fordon i ett garage där det finns fler än 30 andra fordon måste du skriva till MHRF och tala om hur garaget är beskaffat. Berätta om nyckelsystem, burar och andra säkerhetsdetaljer. Får du dispens måste du ändå vara aktsam och vidta åtgärder om det skulle inträffa stölder i garaget. 
  Om du delar garage eller renoveringsplats med andra som har MHRF-försäkrade fordon, och det sammanlagda värdet överstiger 30 pbb, vill vi också att det görs en besiktning (läs ovan om fordon för mer än 30 pbb). Det skall finnas en säkerhetsansvarig person och ett anslag som informerar om reglerna. Hämta checklista och övrig information i länkrutan till höger.
   

  Garage för mer än 30 fordon m.m.

×
×
 • Create New...