Jump to content
 • Vanliga Frågor

  Det lilla häftet "Försäkringsvillkor för MHRF-försäkringen 1 maj 2012" innehåller den kompletta texten. Du får detmed den första premiefakturan, eller laddar hem via länk.

  • Måste jag vara medlem i en klubb? 
   Ja, du måste vara med i en MHRF-klubb för att kunna teckna försäkring. Det är genom klubben du söker försäkring. De allra flesta klubbar accepterar alla fordonsslag, men kolla om du är osäker. Har du inte varit medlem i klubben i ett år kommer du under första försäkringsåret att få betala en högre premie. Detta gäller enbart helförsäkringar. Så länge du har en MHRF-försäkring måste du vara med i någon MHRF-klubb. Byter du klubb måste du underrätta MHRF.

   

  • En förutsättning: bruksbil/vardagsbil 
   Bruksbil är ett krav för den som söker helförsäkring. Man måste inte äga den själv, men visa att det finns tillgång till vardagsbil i ditt hushåll. Kraven är naturligtvis högre ju nyare bil man söker för.

   

  • Hur söker jag försäkring? 
   Du fyller i en ansökan, bifogar de foton som krävs och kontaktar klubben för att få fordonet besiktigat av någon av klubbens besiktningsmän. Skulle klubben inte ha någon i din närhet brukar det gå att "låna" av andra klubbar. Tala med din klubb! När klubben är nöjd sänder den dina handlingar till MHRF som, om allt är OK, ger dig försäkring inom några få dagar.

   

  • Brandsläckare, batterifrånskiljare?
   Helförsäkrad bil och mc-bil ska ha godkänd handbrandsläckare. Bilar/mc-bilar ska även ha batterifrånskiljare/huvudströmbrytare. Är det tekniskt olämpligt kan dispens lämnas.

   

  • Hur får jag använda mitt fordon?
   Fordonet ska ägas och brukas uteslutande i hobbysyfte och får inte användas som bruksfordon. Det innebär bl.a. att det inte får användas för körningar till och från arbetsplats och att det inte får användas som ersättningsfordon för ett bruksfordon. En enstaka körning till jobbet för att visa den fina bilen för arbetskamraterna är OK – men inte att ta bilen till jobbet för att vardagsbilen är på service! Det skall alltid vara ett nöjesmoment förknippat med körningen. Traktorer och lastbilar får naturligtvis inte användas för "normalt" arbete.

   

  • Får jag hyra ut fordonet?
   Om du kör en student eller ett brudpar utan att begära ersättning betraktas det som nöjeskörning. Om du tar betalt krävs särskilt trafiktillstånd från länsstyrelsen och körkort med taxibehörighet. Försäkringen gäller, men det kan bli tal om nedsättning av eventuell ersättning om du använt fordonet till annat än hobbykörning!

   

  • "Blivande klassiker" 
   Dessa ska vara av klar samlarfordonskaraktär, alltså intressanta att spara på för framtiden. Det kan röra sig om exklusivare fordon eller vardagsfordon som bevarats i mycket gott skick, men de skall i alla sammanhang behandlas precis som de äldre fordonen och aldrig användas för vardagskörning.

   

  • Nya foton och protokoll cirka vart tionde år
   Du bör själv se till att sända nytt material, d.v.s.foton och besiktningsprotokoll från klubben ungefär vart tionde år. Detta för att vi skall ha så bra material som möjligt om Folksam och vi skall företräda dig vid ett skadefall.

   

  • Vem får köra?
   Du, medlemmar av din familj och andra personer med egen MHRF-försäkring kan köra utan att det påverkar din självrisk. Om någon annan kör, och själv åstadkommer skada på fordonet, utgår en extra vagnskadesjälvrisk. För moped gäller att både ägare och förare skall ha körkort för mc eller bil.

   

  • Förvaringssätt 
   Fordonet skall förvaras på lämpligt sätt ur brand- och stöldskyddssynpunkt. Det ska hemma förvaras i låst utrymme med maximalt 30 fordon och med god kontroll över låsmöjligheterna och dit inga obehöriga personer har tillträde. Carport är inte ett godkänt förvaringsutrymme.

   

  • Inte fler än 30 bilar i samma garage
   Tänk på att ditt fordon inte får stå i garage med fler än30 fordon enligt villkoren. Bryter du mot det kan du få nedsättning av ersättningen vid ev skada.

   

  • Vad händer om fordonet blir mer värt? 
   Normalt är bilar försäkrade för sitt saluvärde upp till 4 prisbasbelopp och motorcyklar upp till 2 prisbasbelopp. Det går att höja värdet i steg om 2 prisbasbelopp. På försäkringsbrevet står vad som gäller för ditt fordon. Vill du ändra kontaktar du MHRF. Ofta vill vi då ha in nya foton och kanske ett nytt besiktningsprotokoll från klubben.

   

  • Hur avgörs fordonets värde vid svår skada?
   Grundregeln är att ett skadat fordon skall återställas till det skick det hade före skadan. Skulle det totalförstöras, eller skadas så svårt att det är orealistiskt att reparera, skall ägaren ersättas med den summa han kunnat få i allmänna handeln i Sverige om han haft rimlig tid på sig att sälja. Vi kontaktar ägaren, klubben, andra ägare av fordonstypen, tar rätt på vad som betalats för liknande fordon, m.m. Är vi överens om värdet slutförs skaderegleringen, är vi oense kan ärendet prövas av MHRF-försäkringens skadeprövningsnämnd som består av personer från MHRF och Folksam. Ärendet kan sedan överlämnas till ytterligare instanser.

   

  • Räddning, men inte från hemmagaraget
   Räddningsförsäkringen tar hand om dig och ditt fordon om något händer när ni är ute och kör. Den ser till att fordonet kommer till verkstad eller hem. Den kan däremot inte utnyttjas från hemmagaraget, t.ex.därför att bilen inte startar efter vintern..
×
×
 • Create New...