Jump to content
 • Häftet "Försäkringsvillkor för MHRF-försäkringen 1 maj 2012" innehåller den kompletta villkorstexten. Alla försäkringstagare får ett exemplar tillsammans med den första premieavin. Ladda ned som PDF via länken nederst på sidan eller beställ från MHRF-försäkringen.

  Detta framgår av försäkringsvillkoren från den 1 maj 2012 punkt 18: 
  "Elektroniska kablar, bränsleledningar och komponenter ska vara fackmannamässigt monterade. Systemen ska av ägare eller annan lämplig person kontrolleras regelbundet, minst en gång per år, med hänsyn tagen till slitage och åldersförändringar. 

  För att värma eller torka fordonet får du bara använda anordning som vi godkänt för det ändamålet. Tillverkarens anvisningar ska följas. 

  Föreskrift som myndighet utfärdat för att förhindra eller begränsa skada, till exempel vid heta arbeten, och som gäller för fordonet eller den lokal där fordonet förvaras, ska iakttas. 

  Helförsäkrad bil och mc-bil ska vara utrustad med godkänd handbrandsläckare, lägst 13A 70BC (pulver eller 70B (koldioxid). Dispens från krav på brandsläckare kan för Folksams räkning utfärdas av MHRF om särskilda skäl finns. Fordonet ska även vara försett med huvudströmbrytare eller batterifrånskiljare." 

  MHRF rekommenderar en batterifrånskiljare helt i metall, eventuellt med isolerat metallbrytvred, för att bryta strömkretsen mellan batteri och fordonet i övrigt. Skiljaren ska tåla 100 A kontinuerligt och 500 A under 5 sek. Med borttaget vred blir frånskiljaren ett enkelt stöldskydd. 

  Exempel på montering och övrig information se informationshäftet "Risk och säkerhet" som kan laddas ned via länk till höger eller beställas kostnadsfritt från MHRF-försäkringen.
   

  Villkor och information

  Se MHRF´s hemsida: https://mhrf.se/forsakring/villkor

×
×
 • Create New...