Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 06/30/2019 in all areas

  1. Eftersom du inte uppger årsmodell så är det svårt med ett riktigt svar. Har du en "nyare" mustang med 8,8 axel så sitter lagret i bakaxelhuset (banjon) på dessa bilar kan ett visst glapp förekomma.
    1 point
×
×
  • Create New...