Jump to content

Bilbälteslagen: någon som vet? -69


Musse1969

Recommended Posts

Nedanstående är kopierat från Wikipedia, Stämmer denna info så innebär det att 1969 års modell är befriad från bälteslagen någon som vet?

"Personbilar i Sverige måste ha säkerhetsbälten i framsätena från och med årsmodell 1970[5], och i baksätena från och med årsmodell 1971. Rullbälten är obligatoriska i framsätet från och med årsmodell 1974 och i baksätet från och med årsmodell 1975. På mittplats godkänns dock tvåpunktsbälten utan upprullningsdon. Amatörbyggda och ombyggda fordon behöver endast ha bälten i framsätet, dessa behöver ej ha upprullningsdon, och i vissa fall kan tvåpunktsbälte godtas."

Link to comment
Share on other sites

Hej!

När jag köpte min 69:a 1978 var bältena borttagna men jag fick med dom på köpet. Vid första besiktningen så fick jag en 2:a för att det saknades bälten. Du har ju fästena här så du måste montera bältena igen sa besiktningsmannen. Om det nu var hans egen bedömning kan jag inte svara på.

Link to comment
Share on other sites

Hej!

När jag köpte min 69:a 1978 var bältena borttagna men jag fick med dom på köpet. Vid första besiktningen så fick jag en 2:a för att det saknades bälten. Du har ju fästena här så du måste montera bältena igen sa besiktningsmannen. Om det nu var hpans egen bedömning kan jag inte svara på.

Det var lag på bälten fram på 69 åts modell förr vet jag men antar att det är ändrat.

Link to comment
Share on other sites

Här kommer lite fakta.

[h=1]30 kap. Bilbälten[/h]

[h=3]Definitioner[/h]

1 § I detta kapitel används nedanstående definitioner. I de fall hänvisningar görs till EG-direktiv eller ECE-reglementen gäller de definitioner som används där.

[TABLE]

[TR]

[TD=width: 120] Bilbälte

[/TD]

[TD=width: 228] Skyddsanordning avsedd att hålla fast person som färdas i bil så att personskada undviks eller åtminstone reduceras vid sammanstötning eller hastig inbromsning. Bilbältets huvudsakliga beståndsdelar är bältesband och bälteslås.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 120] Diagonalband

[/TD]

[TD=width: 228] Bältesband, som löper över ena axeln, kroppens framsida och höften på den andra sidan.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 120] Höftband

[/TD]

[TD=width: 228] Bältesband, som löper över ena höften, kroppens framsida och den andra höften. [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 120] Trepunktsbälte

[/TD]

[TD=width: 228] Bilbälte med ett diagonalband och ett höftband. Trepunktsbälte är fäst vid fordonet i minst tre punkter.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 120] Höftbälte

[/TD]

[TD=width: 228] Bilbälte med ett höftband. Höftbälte är fäst vid fordonet i två punkter.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 120] Rullbälte

[/TD]

[TD=width: 228] Bilbälte med upprullningsdon

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 120] Upprullningsdon

[/TD]

[TD=width: 228] Don i vilket bältesband är infäst och i vilket bandet rullas in när bilbältet inte används.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 120] Nödfallslåsande utrullningsspärr

[/TD]

[TD=width: 228] Spärr i upprullningsdon, vilken vid viss utrullningsspärr lutning, retardation eller bandrörelse hindrar att bältesband rullas ut och vilken i viloläge medger att bandet rullas ut.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 120] Automatlåsande utrullningsspärr

[/TD]

[TD=width: 228] Spärr i upprullningsdon, vilken redan i utrullningsspärr i viloläge hindrar att bältesband rullas ut och vilken kan frigöras genom särskild anordning.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 120] Inställningsdon

[/TD]

[TD=width: 228] Anordning, med vilket bältesbands längd mellan fästpunkterna kan justeras.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 120] H-punkt

[/TD]

[TD=width: 228] Med H-punkten, som anger läget för en person som sitter i passagerarutrymmet, menas skärningspunkten i ett längsgående vertikalplan för den teoretiska rotationsaxeln mellan en människas lår och torso.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 120] Effektiv fästpunkt

[/TD]

[TD=width: 228] Begreppet effektiv fästpunkt är identiskt med "effective belt anchorage" i ECE‑reglemente 14. Vanligtvis är det den punkt i vilken bältesbandet överför kraft till bältets infästningsdon. Exempel på effektiv fästpunkt, se § 9 fig. 1. [/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[h=2]Personbil och lätt lastbil[/h]

[h=3]Övergripande krav[/h]

2 § Personbil och lätt lastbil vilka tas i bruk den 1 januari 2005 eller senare skall beträffande bilbälte, fästpunkter för bilbälte och installation av bilbälte,

1. ha bilbälte som är typgodkänt enligt direktiv 77/541/EEG (se 2 kap. 33 §) eller enligt ECE-reglemente 16,

2. ha fästpunkter för bilbälte som uppfyller kraven i direktiv 76/115/EEG (se 2 kap. 21 §) eller fordonet är typgodkänt enligt ECE-reglemente 14, och

3. ha installation av bilbälten som uppfyller kraven i direktiv 77/541/EEG ändrat genom 2000/3/EG eller fordonet är typgodkänt enligt ECE-reglemente 16.

3 § Personbil och lätt lastbil vilka tas i bruk före den 1 januari 2005 skall beträffande bilbälte, fästpunkter för bilbälte och installation av bilbälte

1. uppfylla kraven i 2 §, eller

2. uppfylla kraven i 4 – 15 §§.

[h=3]Krav enligt 3 § 2[/h]

4 § Personbil av 1970 eller senare års modell skall ha bilbälten i framsäte. Dessa bälten skall vara trepunktsbälten, utom för mittplats och för annan sittplats om övre fästpunkt inte utan stor olägenhet kan anordnas som får ha höftbälte, som i personbil av 1974 och senare års modell skall vara försedda med upprullningsdon.

Personbil av 1971 eller senare års modell skall även ha bilbälten i baksätet. Dessa bälten skall vara trepunktsbälten, utom för mittplats och för annan sittplats om övre fästpunkt inte utan stor olägenhet kan anordnas som får ha höftbälte, som i personbil av 1975 och senare års modell skall vara försedda med upprullningsdon. Bilbälte för annan sittplats än vid dörr i fordon av 1978 eller tidigare års modell får dock vara s.k. diagonalbälte.

Sittplats vilken utgörs av längsgående säte, bakåtvänt säte, klaffsits eller är mittplats på säte i en personbil av 1983 eller tidigare års modell vars sätesbredd är mindre än 1 350 mm behöver dock inte ha bilbälte.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...