Jump to content

Inbjudan - Ford Club Swedens banträff på Gelleråsen, söndagen den 18:e juli!


Recommended Posts

Välkommen till vår banträff på Karlskoga Motorstadion, söndagen den 18:e juli!

Detta arrangemang ger dig som medlem i någon av samarbetsklubbarna möjlighet att få prova på bankörning på en av Sveriges absolut roligaste banor, Karlskoga Motorstadion (Gelleråsen). Huvudarrangör för denna banträff är Ford Club Sweden, i samarbete med Hondaklubben.

För allas säkerhet och trevnad ska du vara insatt i nedanstående information. Eventuell överträdelse kan resultera i avstängning från banan.

OBS! Mycket viktig information!
Ingen kan väl ha undgått att höra talas om Coronaviruset framfart och riskerna med det.
Inget är viktigare för oss än din säkerhet, både på och utanför banan.
För att minska risken för smitta har vi tagit fram riktlinjer för dagen:
- Inga SMA-försäkringar kommer att säljas på plats, endags-licens finns här
- Skriv ut och fyll i besiktningsprotokoll!
- Utökade möjligheter till handtvätt med tvål och vatten
- Förarmöte kommer hållas digitalt på Fordclubsweden.se , där kommer man få signera sitt deltagande.
- Digitalt flaggvaktssystem ersätter flaggvakter.
- Anmälan och betalning ska ske i förhand digitalt. Sista anmälningsdag och betalningsdag är 17/7!
- Incheckning ska i första hand ske digitalt. Görs något på plats skall det ske utan att det blir någon köbildning
- Deltagare skall hålla avstånd till varandra under dagen (minst 1,5m)
- Alla deltagarna ska sprida ut sig så spritt som möjligt i depåområdet. Det finns gott om plats för alla med 45000+m2 stort område
- Restaurangen erbjuder dig att hämta mat i matlådor och möjlighet äta på avskild plats (Restaurangen är endast öppen om det är 50st deltagare eller mer)
- Personer i riskgrupper eller som känner att de har symptom eller är sjuka skall inte närvara på event. Stanna hemma och respektera detta för allas bästa.

Så i korta drag:
- Känner du av några symtom eller är sjuk? Stanna hemma!
- Visa hänsyn och håll avstånd!
- Gör klar all pappershantering innan du kommer!

Kontaktpersoner under dagen:
• Banchef, Rickard Ribbing (RickardEM): 073 – 022 45 09

Inpassage till depån:
• Varje förening/klubb kommer att ha funktionärer på plats som tar hand om sina respektive medlemmar. Av dessa får du mer information.

Regler, rekommendationer och uppmaningar:
OBS! För att få deltaga på denna banträff så måste du respektera/uppfylla alla de regler som fastställts nedan.

Föraren:
• Inneha körkort utfärdat av Transportstyrelsen.
• Betalat startavgift på 500:- och medlemsavgifter om du inte redan har gjort det.
Du som inte är medlem eller inte kör Ford betalar 900:-. Betalning sker till Bankgiro: 356-5223 eller Swish-nummer: 123 666 18 88. Märk betalningen med Gelleråsen + ditt namn. Senast 17/7!
• Inneha en giltlig personlig SMA-försäkring.
• Medverkat i förarmötet/säkerhetsgenomgången på Fordclubsweden.se innan banan beträds!
• Bruka en enligt Ford Club Sweden's regler godkänd bil (se nedan).
• Använda godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder. Lägsta krav på säkerhetsutrustning är godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder (t.ex t-shirt, shorts med mera är förbjudet!).

Fordonet:
• För att köra som FCS-medlem ska bilen vara en Ford. Bil med drivlina från Ford kan vara godkänt, kontakta oss gärna innan anmälan.
• Bilen skall vara "gatgodkänd", dvs. den skall vara registrerad, skattad, försäkrad, påställd, samt om så krävs, genomgått godkänd årlig kontrollbesiktning hos Svensk Bilprovning (nordiska bilar är tillåtna om det kan intygas att bilen är besiktad och godkänd i hemlandet). Kontroll hos Transportstyrelsen kommer att göras!
• Bilen måste gå igenom den allmänna genomgång/besiktning som görs i samband med bandagens incheckning. Besiktningspapper alternativt utdrag från Transportstyrelsen som påvisar att bilen är "gatgodkänd" måste då kunna uppvisas.
• ”Racebilar” (bilar med vagnbok) är tillåtna om det uppfyller tidigare punkter ovan.
• Tak/sufflett uppfällt och godkänt rundslagningsskydd krävs för alla öppna bilar.
• I de fall där föreningen inte styrs av sina egna stadgar, så regleras en specifik bils märkestillhörighet av vad som står i dess registreringsbevis.
• Bilens ljudnivå får ej överskrida 95 dB. Ljudnivå över 95 dB ger körförbud!
• Bromsvätskan bör nyligen vara bytt. Bromsvätskans kokpunkt får ej understiga 200 grader.
• Bromssystemet får ej innehålla några som helst brister.
• Bilens samtliga rutor skall vara helt stängda.
• Bilen får ej innehålla lösa delar som kan skada eller distrahera föraren under körning (t.ex lösa burkar, reservhjul med mera). Filmutrustning är tillåtet att använda under alla pass, men endast under förutsättning att den är monterad på ett säkert sätt och inte kan distrahera eller påverka chaufför och/eller passagerare på något sätt. All hantering av filmutrustningen (start, stopp, justering etc.) skall ske utanför banan!
• Läckage från bilen ger körförbud tills läckaget är åtgärdat. Kolla olja, vatten och bränsle innan samt efter ditt körpass.
• Endast "gatgodkända" däck är tillåtet, dvs. inte slicks eller andra egenhändigt skurna däck!
• Öka däckstrycket 0,5-1 kg jämfört ordinarie "gattryck".

Passagerare:
• Passagerare är endast tillåtet där passageraren själv är förare under dagens körning. Om man till exempel delar på en bil eller för att instruera en annan förare. Ren medåkning är inte tillåtet! Samtliga på plats ska vara förare!
• Passagerare, bortsett från eventuella medåkande instruktörer, är endast tillåtet i grupp B.
• Passagerare ska uppfylla samma krav på personlig utrustning som föraren, dvs. godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder.

På banan:
• Detta är INTE en tävling, utan förarutveckling. Kör med förstånd! Tidtagning är endast tillåtet i klass A.
• Dina standardbromsar är oftast dåliga. Dessa orkar endast behålla en jämn bromskraft under ett par varv. Märker du av nedsatt bromsförmåga, kör då av banan och kyl av bromsarna genom ett par kilometers lugn landsvägskörning.
• Dina standarddäck är oftast dåliga! Dessa överhettar snabbt vid hårdare körning. Vid minsta tecken på överhettning, kyl av dem på samma sätt som vid bromskylning (se ovan).
• Bevaka vattentemperatur, oljetemperatur och oljetryck (för de bilar som har denna möjlighet) under körning. Avbryt pågående körning om något verkar onormalt.
• Bilen ska minst ha sina positionsljus tända ute på banan.
• Blinkers skall alltid användas för att signalera att bakomvarande bil kan köra om!
• Använd insidan av huvudet! Utsätt inte dina vänner för onödig fara. Var tydlig i din körning, dvs. använd blinkers och släpp förbi snabbare bilar. Gör säkra omkörningar, helst på raksträckorna. Långsammare bilar måste släppa om snabbare bilar. Håll då förslagsvis till höger och signalera med blinkers.
• Använda dina backspeglar!
• Vid avkörning från banan måste du signalera och hålla till den sidan du skall köra av. Signalera minst 2 kurvor innan avfarten till depån.
• Respektera alla flaggsignaler! GUL = fara/hinder, RÖD = avbryt pågående körpass, SVART/VIT = avsluta pågående körpass, SVART = Du ska/måste köra av banan omedelbart och kontakta huvudpostering för information.

Klassindelning:
• Under förmiddagen (klockan 09:00 – 13:00) så körs fyra introduktionspass, kallat Grupp C "Intro", på vardera 20 min. I denna klass är passagerare tillåtet, passa på att få lite tips och trix av någon som kan banan.
• I Grupp B så är en passagerare tillåtet, men tidtagning är förbjudet. Passageraren skall uppfylla alla punkter angivna under rubriken Passagerare. Din grupptillhörighet (Grupp C, Grupp B eller Grupp A) tilldelas i samband med morgonens incheckning/besiktning.
• I Grupp A så är individuell tidtagning tillåtet, men passagerare förbjudet. Eventuell tidtagningsutrustning måste sitta fast ordentligt. Observera att det fortfarande inte är frågan om någon tävling, utan förarutveckling! Eventuellt ”rejsbeteende" kommer att resultera i svartflagg.
• Alla deltagande bilar kommer vid besiktning/incheckning att märkas med klasstillhörighet. Denna är bindande och går inte att ändra utan banchefens tillåtelse. Detta är för att vi ska kunna hålla koll på gruppernas storlek.

Program:
07:45 – 08:45 => Incheckning/besiktning (kom i tid för att undvika köer)
08:45 – 09:00 => Följevarv (Omkörning STRÄNGT förbjuden!)

09:00 - 12:59, varje heltimme fördelas så här:
20 minuter - Grupp C "Intro"
20 minuter - Grupp B "Erfarna"
20 minuter - Grupp A "Tidtagning"

13:00-17:00, varje heltimme fördelas så här:
40 minuter - Grupp B "Erfarna"
20 minuter - Grupp A "Tidtagning"

Hoppas att du får en riktigt trevlig upplevelse tillsammans med oss på Karlskoga Motorstadion.

Varmt välkomna!

 

Anmälningslista och mer info finner ni här: https://www.fordclubsweden.se/forum/viewtopic.php?f=23&t=90681

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...