Jump to content

How many forum members does it take to change a lightbulb?


Daniel Strand

Recommended Posts

The following statistics were drawn from the responses:

1 to change the light bulb and to post that the light bulb has been

changed

14 to share similar experiences of changing light bulbs and how the

light bulb could have been changed differently

7 to caution about the dangers of changing light bulbs

1 to move it to the Lighting section

2 to argue then move it to the Electricals section

7 to point out spelling/grammar errors in posts about changing light

bulbs

5 to flame the spell checkers

3 to correct spelling/grammar flames

6 to argue over whether it's "lightbulb" or "light bulb" ... another

6 to condemn those 6 as stupid

2 industry professionals to inform the group that the proper term

is "lamp"

15 know-it-alls who claim they were in the industry, and that "light

bulb" is perfectly correct

19 to post that this forum is not about light bulbs and to please

take this discussion to a lightbulb forum

11 to defend the posting to this forum saying that we all use light

bulbs and therefore the posts are relevant to this forum

36 to debate which method of changing light bulbs is superior, where

to buy the best light bulbs, what brand of light bulbs work best for

this technique and what brands are faulty

7 to post URL's where one can see examples of different light bulbs

4 to post that the URL's were posted incorrectly and then post the

corrected URL's

3 to post about links they found from the URL's that are relevant to

this group which makes light bulbs relevant to this group

13 to link all posts to date, quote them in their entirety including

all headers and signatures, and add "Me too"

5 to post to the group that they will no longer post because they

cannot handle the light bulb controversy

4 to say "didn't we go through this already a short time ago?"

13 to say "do a Google search on light bulbs before posting questions

about light bulbs"

1 forum lurker to respond to the original post 6 months from now and

start it all over again

Link to comment
Share on other sites

Här har du en "maskinöversättning" :oops::--

Statistiken drogs efter från svaren:

1 som ändrar den ljusa kulan och som ska postas att den ljusa kulan har varit

ändrande

14 som delar liknande, erfar av att ändra ljusa kulor och hur

den ljusa kulan kunde ha ändrats olikt

7 som ska varnas om farorna av att ändra ljusa kulor

1 till flyttningen som den till belysningen delar upp

2 som därefter argumenterar flyttning som den till Electricalsen delar upp

7 som pekar stava ut/grammatikfel postar in, om att ändra lätt

kulor

5 som flammar passkontrollörerna

3 till korrekt stava/grammatik flammar

6 som argumenterar över det, är huruvida ”lightbulb” eller ”den ljusa kulan”…, another

6 som fördömer de 6 som dumma

2 branschprofessionell som informerar gruppen som de riktiga benämner

”är lampan”,

15 veta-honom-alls, som fordrar, var de i branschen, och det ”tänder

kulan " är perfekt korrekt

19 som ska postas, att detta fora inte är omkring ljusa kulor och som ska behas

ta denna diskussion till ett lightbulbfora

11 som försvarar utnämningen till detta foraordstäv som vi allt bruk tänder

kulor och postar därför är relevant till detta fora

36 som debatterar, vilken metod av att ändra ljusa kulor är överlägset, var

till köp de bäst ljusa kulorna, vad brännmärka av ljust kula arbete som är bäst för

denna teknik och vad brännmärker är defekt

7 som postar URL var en kan se exempel av olika ljusa kulor

4 som ska postas att URL'SNA postades felaktigt och därefter att posta

korrigerade URL

3 som ska postas anknyter omkring, dem grundar från URL'SEN som var relevant till

denna grupp som gör ljusa kulor relevant till denna grupp

alla 13 som anknyter, postar hitintills, citerar dem i deras helhet däribland

alla titelrader och häften, och tillfogar ”mig för”,

5 som ska postas till gruppen, som de ska ej längre, postar därför att dem

kan inte behandla den ljusa kulatvisten

4 till något att säga ”inte gick vi till och med denna redan en kort tid sedan? ”,

13 till något att säga ”gör ett Google sökande på ljusa kulor, för utnämning ifrågasätter

om ljusa kulor ",

1 foralurker som reagerar till original, postar 6 månader från nu och

starta det all över igen

Mvh.

Link to comment
Share on other sites

Orkar inte rätta den men direkt från; http://translate.google.com/translate_t#

GOOGLE IT ! :--

Följande statistik hämtats ur svaren:

1 ändra glödlampan och efter att glödlampan har

förändrats

14 delar liknande erfarenheter av förändrade ljuskällor och hur

lampa kunde ha förändrats på olika sätt

7 till försiktighet om farorna med byta lamporna

1 för att flytta den till Lighting avsnitt

2 argumentera sedan flytta den till Electricals avsnitt

7 påpeka stavning / grammatik fel i inlägg om att ändra ljus

lökar

5 flamma förtrollningen pjäser

3 till korrekt stavning och grammatik lågor

6 argumentera om huruvida det är "lightbulb" eller "glödlampa" ... annan

6 fördöma de 6 som dumma

2 branschfolk att informera den grupp som den korrekta termen

är "lampa"

15 know-it-alls som hävdar att de var i branschen, och att "lätta

glödlampa "är helt rätt

19 för att skriva att detta forum handlar inte om glödlampor och att du

ta den här diskussionen till en lightbulb forum

11 att försvara meddelanden till detta forum att säga att vi alla använder ljus

glödlampor och därför tjänsterna är relevanta för detta forum

36 till debatt som metod för att byta lamporna är överlägsen, där

att köpa de bästa glödlamporna, vilket märke av de lampor som fungerar bäst för

denna teknik och vad varumärken är felaktiga

7 för att skriva webbadresser där man kan se exempel på olika ljuskällor

4 för att skriva att adressen: s utsända var felaktigt och sedan posta

rättas url:

3 för att skriva om länkar de hittade från URL's som är relevanta för

denna grupp som gör glödlampor relevanta för denna grupp

13 länka alla inlägg hittills, citerar dem i sin helhet inklusive

alla rubriker och signaturer, och lägga till "Me too"

5 att skicka till den grupp som de inte längre kommer efter eftersom de

inte kan hantera glödlampan kontrovers

4 att säga "inte vi gå igenom detta redan en kort tid sedan?"

13 att säga "göra en Google-sökning på glödlampor innan du skickar frågor

om ljuskällor "

1 forum lurker att svara på det ursprungliga inlägget 6 månader från nu och

börjar allt om igen

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...