Jump to content

Tankluftning


Farmer
 Share

Recommended Posts

Hej

Jag har fått problem med tankningen av min 2006 GT. Urluftningen funkar jättedåligt. Jag kan få i halv tank, sen är det omöjligt för det skummar i röret.

Hur är luftningen löst? Är det en backventil som fallerar eller en slang som har fått ett veck eller vad tror ni. 

Mvh // FARMER

Link to comment
Share on other sites

Jag tycker att det är ganska märkligt att ingen verkar ha utrett orsakerna till problemet.
Vissa bilar fungerar ju bra, så problemet måste ju vara lösbart !!

Jag har tittat på problemet, och kommit fram till både orsak och lösning (tror jag)

Största problemet med att hitta en lösning är att problemet består av 2 olika grundproblem med flera 
olika interna sekundärproblem.

En del bilar lider av problem 1 andra av problem 2, och några riktigt hopplösa lider av båda.

1: Problem med avluftning.
För att bränslet skall kunna komma in i tanken måste luften som finns där komma ut.
Avluftningen börja på tankens högra sida, här sitter det inne i tanken någon form av skvalp/luftnings box som tidiga bilar 
hade problem med <2006 och då är det tankbyte som gäller, vilket oftast är gjort som serviceåtgärd/goodwill.
När luften lämnar tanken går den sedan genom en 16 mm slang bakåt förbi bakaxeln, kommer till en trevägskorsning, 
(från tank-till avluftning-till insugsrör på motorn via evapventil) sedan passerar den en avluftningsventil, ett kolfilter, 
ett dammfilter, och en slanngstump som mynnar strax bakom bakaxeln.
Som vi ser så finns det flera "troliga" punkter som kan orsaka att luften går trögt eller är helt täta.

A. Slangen från tanken går ganska nära avgassystemet när den passerar bakaxeln, så det kan hända att den 
har smält/mjuknat så att den blivit tät/trång (kan även ha samlats kondensvatten i någon låg punkt)
Lösning: byt slang eller blås rent.

B. Trevägskorsningen kan ha fångar upp skräp (inte så troligt då det är filter åt alla håll, men värt att kolla)
Lösning: Blås rent 

C. Avluftningsventilen öppnar inte som den skall, den skall vara helt öppen när bilen är avstängd
Lösning: Byt ventil eller om det går smörj och lirka igång den.

D. Kolfiltret är mer eller mindre tätt så att luften passerar för långsamt
Lösning: Nytt filter, eller ersätt filtret med en slangstump (om man ersätter filtret med en slangstump 
kan man ibland känna en liten bensinlukt i samband med tankning)

E. Dammfiltret kan vara tätt.
Lösning: Blås rent filtret eller köp nytt

F. Slangstumpen kan vara tät (ganska vanligt att spindlar bygger bo i mynningen)
Lösning: Blås rent slangen.

Som vi ser finns det minst 6 olika orsaker till att avluftningen inte fungerar, och därmed minst 6 olika lösningar.
En del bilar har kanske också en kombination av dessa problem, varför det är bra att kolla igenom alla när man ändå börjar riva i detta.


2: Problem med "luftlås" i påfyllningsröret
För att bränslet skall komma in i tanken krävs också fri passage, inget får vara ivägen, inte ens luft.

Påfyllningsröret börjar i tankamaturen går neråt under en längsgående balk, och sedan lite uppåt över bakaxeln, för att därefter
vinkla neråt och mynna i tanken på ca 3/4 av maxnivån.
Sett från sidan bildar påfyllningsröret mer eller mindre ett liggande S, vilket är ok så länge vätskeytan i tanken är lägre än 
inloppet.
Om man börjar tanka med "tom" tank kommer bränslet att trycka luften som är i röret framför sig ner i tanken och fylla "hela"
röret med bränsle, och så länge man inte stannar eller på annat sätt får in luft, kommer fullt flöde att upprätthållas.

Om man börjar tanka med bränslenivå över inloppet i tanken kommer bränslet att försöka trycka luften som är i röret framför 
sig ner i tanken, men inte lyckas, eftersom bränslet i tanken är ivägen, luften kommer då i stället att i viss mån komprimeras och 
lämna en liten eller ingen passage. 
Detta tillstånd av "luftlås" kan också uppstå under tankning om tankstationen har mycket bubblor med i bränslet.
(avhjälps något med att ha munstycket mellan kl 11 och 1, och långt ut)

För att åtgärda detta problem får man försöka att i möjligaste mån "sträcka ut" S et så att eventuell luft kan smita ut bakvägen 
via påfyllningsröret.
Första åtgärden blir då att man lossar/förlänger rörfästet innan tanken, samt att man skär bort 5-10 cm av slangen, det som då 
sker är att man sänker högsta delen av påfyllningsröret, samt att man drar fram den nedersta delen av röret som därmed kommer 
närmare balken/högre upp.
Jag tror att denna åtgärd i de flesta fall räcker.
  
Andra åtgärden (om inget annat fungerar) såga hål i balken på lämpligt ställe, och svetsa i lämpligt rör som förstärkning.
Man kan sedan trä påfyllningsröret den vägen, och därigenom skapa självfall hela vägen.(så här ser det ut från 2008 och framåt)

Hoppas att detta klargjorde något 

Min bil led av problem 1D och jag löste det med en slangstump, fungerar perfekt nu.

mvh Mats

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...
On 2021-10-07 at 07:33, datmbn said:

Jag tycker att det är ganska märkligt att ingen verkar ha utrett orsakerna till problemet.
Vissa bilar fungerar ju bra, så problemet måste ju vara lösbart !!

Jag har tittat på problemet, och kommit fram till både orsak och lösning (tror jag)

Största problemet med att hitta en lösning är att problemet består av 2 olika grundproblem med flera 
olika interna sekundärproblem.

En del bilar lider av problem 1 andra av problem 2, och några riktigt hopplösa lider av båda.

1: Problem med avluftning.
För att bränslet skall kunna komma in i tanken måste luften som finns där komma ut.
Avluftningen börja på tankens högra sida, här sitter det inne i tanken någon form av skvalp/luftnings box som tidiga bilar 
hade problem med <2006 och då är det tankbyte som gäller, vilket oftast är gjort som serviceåtgärd/goodwill.
När luften lämnar tanken går den sedan genom en 16 mm slang bakåt förbi bakaxeln, kommer till en trevägskorsning, 
(från tank-till avluftning-till insugsrör på motorn via evapventil) sedan passerar den en avluftningsventil, ett kolfilter, 
ett dammfilter, och en slanngstump som mynnar strax bakom bakaxeln.
Som vi ser så finns det flera "troliga" punkter som kan orsaka att luften går trögt eller är helt täta.

A. Slangen från tanken går ganska nära avgassystemet när den passerar bakaxeln, så det kan hända att den 
har smält/mjuknat så att den blivit tät/trång (kan även ha samlats kondensvatten i någon låg punkt)
Lösning: byt slang eller blås rent.

B. Trevägskorsningen kan ha fångar upp skräp (inte så troligt då det är filter åt alla håll, men värt att kolla)
Lösning: Blås rent 

C. Avluftningsventilen öppnar inte som den skall, den skall vara helt öppen när bilen är avstängd
Lösning: Byt ventil eller om det går smörj och lirka igång den.

D. Kolfiltret är mer eller mindre tätt så att luften passerar för långsamt
Lösning: Nytt filter, eller ersätt filtret med en slangstump (om man ersätter filtret med en slangstump 
kan man ibland känna en liten bensinlukt i samband med tankning)

E. Dammfiltret kan vara tätt.
Lösning: Blås rent filtret eller köp nytt

F. Slangstumpen kan vara tät (ganska vanligt att spindlar bygger bo i mynningen)
Lösning: Blås rent slangen.

Som vi ser finns det minst 6 olika orsaker till att avluftningen inte fungerar, och därmed minst 6 olika lösningar.
En del bilar har kanske också en kombination av dessa problem, varför det är bra att kolla igenom alla när man ändå börjar riva i detta.


2: Problem med "luftlås" i påfyllningsröret
För att bränslet skall komma in i tanken krävs också fri passage, inget får vara ivägen, inte ens luft.

Påfyllningsröret börjar i tankamaturen går neråt under en längsgående balk, och sedan lite uppåt över bakaxeln, för att därefter
vinkla neråt och mynna i tanken på ca 3/4 av maxnivån.
Sett från sidan bildar påfyllningsröret mer eller mindre ett liggande S, vilket är ok så länge vätskeytan i tanken är lägre än 
inloppet.
Om man börjar tanka med "tom" tank kommer bränslet att trycka luften som är i röret framför sig ner i tanken och fylla "hela"
röret med bränsle, och så länge man inte stannar eller på annat sätt får in luft, kommer fullt flöde att upprätthållas.

Om man börjar tanka med bränslenivå över inloppet i tanken kommer bränslet att försöka trycka luften som är i röret framför 
sig ner i tanken, men inte lyckas, eftersom bränslet i tanken är ivägen, luften kommer då i stället att i viss mån komprimeras och 
lämna en liten eller ingen passage. 
Detta tillstånd av "luftlås" kan också uppstå under tankning om tankstationen har mycket bubblor med i bränslet.
(avhjälps något med att ha munstycket mellan kl 11 och 1, och långt ut)

För att åtgärda detta problem får man försöka att i möjligaste mån "sträcka ut" S et så att eventuell luft kan smita ut bakvägen 
via påfyllningsröret.
Första åtgärden blir då att man lossar/förlänger rörfästet innan tanken, samt att man skär bort 5-10 cm av slangen, det som då 
sker är att man sänker högsta delen av påfyllningsröret, samt att man drar fram den nedersta delen av röret som därmed kommer 
närmare balken/högre upp.
Jag tror att denna åtgärd i de flesta fall räcker.
  
Andra åtgärden (om inget annat fungerar) såga hål i balken på lämpligt ställe, och svetsa i lämpligt rör som förstärkning.
Man kan sedan trä påfyllningsröret den vägen, och därigenom skapa självfall hela vägen.(så här ser det ut från 2008 och framåt)

Hoppas att detta klargjorde något 

Min bil led av problem 1D och jag löste det med en slangstump, fungerar perfekt nu.

mvh Mats

Har du några bilder att skicka på detta, har en 07 med samma problem

mvh medlem 8373 Roger

 

Link to comment
Share on other sites

Har du provat att lämna nyckeln i tändnlåset när du tankar. Det löste mitt problem på min 07a och en hel del andra, men långt ifrån alla. Upptäcktes av en händelse när jag svarade i telefon när jag skulle tanka och glömde nyckeln  i. 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Finns massor av trådar gällade detta i forumet men någon skrev att de tankade hemma med egen besindunk så jag köpte en 20L jeepdunk och en hävertpump på Biltema ...och plötslig är det väldig enket att tanka, slurp säger det på nån minut och du har 20 liter i tanken...

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Hej

Har en GT 07 med tankproblem tog 5-6 min att fylla fullt.

Problemet smög sig på att fylla från reserven och va 20 L sen vart det segt med lågt flöde från tappen för att få i mer bränsle.

Samtalade med lokala företaget ej spec om Ford.

Vi började med lossa skarven på urluftnings slangen under tanken.

Blåste åt båda håll. Bubblade till mot tanken. Provade sen att tanka men blev. lika.

Tog kontakt med Gruffmann om dom kunde se en flärp på sprängskissen och flärpen inne i påfyllnigen saknas innan första böjen.

Ska vara en i metall enl. dem.

Tog en magnet ca 60 mm förlängare i 7 mm  teleskop men samma tank problematik kvar.

Kontakt med verkstade som anv en slang av 12 mm armerad ca 1.8 m som gick ner i tanken.

Provade tanka från drygt reserven och fick i 20 L normal tankning vid tappen jag stoppade.Fortsatte sen  och då lite stoppande av tappen munstycke vred munstycket till kl 15 ca och i drygt 5 L till med fullflöde.

Avbröt och ringde naturligtvis verkstaden o berättade.

( ej på mackens område )

Fortsättning följer om man törs gå ner med en ca 80 cm kamera då en ca 15 mm slang stoppade vid ca 60 mm från tanklocket

Gick ner med en kamera ca 51 cm men såg ingen lös flärp i metall. Tankningen fungerar med att hålla tankmunstycket kl 15 00 som framkom av andra i här i forumet

 

 

CMC 1319 medlem Classic Mustang

Värmland

Edited by Fredrik GT07
ej klar
Link to comment
Share on other sites

Förstår inte problemet. d.v.s vad det är som är svårt att förstå, bilarna har det problemet, finns massor m trådar här om alla varianterna av möjliga fel och ev åtgärder på de olika årsmodellerna. Väldokumenterat och bra förklarat av Datmbn.

Själv klarade jag mig med att glömma nyckeln i en dag, och plöttsligt gick det att tanka 🙂 

Kika där på Datmbn tråd om detta.

 

/M

 

  

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...